Zapisy i informacje dla pacjenta

Zapisy na wizyty i bliższe informacje o przyjęciach
od Pon. do Pt. w godz. 1000 - 1900
pod telefonem 601-510-506
lub telefonami stacjonarnymi w godzinach przyjęć.
Możliwość konsultacji urologicznej na miejscu

www.urogabinet.pl


Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Na kilka minut przed planowaną wizytą proszę podać w recepcji dane osobowe, adresowe, nr PESEL oraz okazać aktualny dowód ubezpieczenia do przepisania refundowanych leków.
Do uzyskania zwolnienia lekarskiego na druku L4 niezbędny jest NIP pracodawcy.
Uwaga! Przed niektórymi zabiegami wymagane jest ustalenie odpowiedniego
przygotowania z lekarzem oraz pisemna zgoda Pacjenta.